हाम्रो प्रदर्शनी

क्यान्टन फेयर: 2015,2016,2017,2018,2019;Spoga+Gafa: 2018,2019;राष्ट्रिय हार्डवेयर शो: 2016,2017,2018

चीन आयात र निर्यात मेला: 2019.4

प्रदर्शनी
प्रदर्शनी

राष्ट्रिय हार्डवेयर शो 2018.5

प्रदर्शनी

चीन आयात र निर्यात मेला: 2016.4

प्रदर्शनी
प्रदर्शनी
प्रदर्शनी

चीन आयात र निर्यात मेला: 2016.4

प्रदर्शनी
प्रदर्शनी