अनुसन्धान र कारखाना भ्रमण

हाम्रो व्यावसायिक R&D टोलीको मिशन "अनन्त बजार मागको शोषण" र लगातार नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्न हो।हालको रूपमा, हामीसँग 164 उपयोगिता मोडेल प्याटेन्टहरू छन् जुन स्वीकार गरिएको छ।हाम्रो वार्षिक योजना ५० नयाँ उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हो।

अनुसन्धान
अनुसन्धान
अनुसन्धान
अनुसन्धान
अनुसन्धान
अनुसन्धान